Add: 28-30 Le Anh Xuan St., Dist.1, HCMC - Tel: (+84)8 3823 1222 - Fax: 84 8 3822 0718
Add: 28-30 Le Anh Xuan St., Dist.1, HCMC
Tel: (+84)8 3823 1222 - Fax: 84 8 3822 0718
|
GIÁ PHÒNG
Phòng Superior
Chính sách huỷ linh hoạt - Bữa sáng bao gồm
Phòng Deluxe
Chính sách huỷ linh hoạt - Bữa sáng bao gồm
Phòng Luxury Deluxe
Chính sách huỷ linh hoạt - Bữa sáng bao gồm
Phòng Deluxe Family
Chính sách huỷ linh hoạt - Bữa sáng bao gồm